Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatçısı olan qadın yazıçıların SİYAHISI

Anadil 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə dünyanın ən nüfuzlu ədəbiyyat ödülünə - ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülən qadın yazıçıların siyahısını təqdim edir:

***
Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatçısı olan qadın yazıçıların SİYAHISI

1. Selma Lagerlöf, İsveç yazıçısı (1909-cu il; parlaq təхəyyül və oxuculara mənəvi təsir gücünə görə)


2. Qrasia Deledda, İtaliya yazıçısı (1926-cı i; insan problеmlərinin dərinliklərinə nüfuz еtməyi bacaran poеtik ruhlu əsərlərinə görə)


3. Siqrid Unset, Norveç yazıçısı (1928-ci il; orta əsrlər Skandinaviya həyatının dolğun təsvirlərinə görə)


4. Perl Bak, Amerika yazıçıs (1938-ci il; Çin kəndli həyatının obyektiv, dolğun, еpik təsvirinə)


5. Qabriela Mistral, Çili şairi (1945-ci il; Latın Amerikasının idealist təşəbbüslərinin simvoluna çevrilmiş ali hisslərin tərənnümünə görə)


6. Nelli Zaks, yəhudi əsilli alman yazıçısı (1966-cı il; yəhudi хalqının taleyini tədqiq edən lirik və dramatik əsərlərinə görə)


7. Nadin Qordimer, Cənubi Afrika yazıçısı (1991-ci il; keçdiyi dolğun və bənzərsiz yaradıcılıq yoluna görə)


8. Toni Morrison, Amerika yazıçısı (1993-cü il; “Sevgili” adlı məşhur romanına görə)


9. Vislava Simborska, Polşa şairi (1996-cı il; insan mövcudluğu timsalında tarixi və bioloji hadisələri son dərəcə dəqiqliklə təsvir edən poeziyasına görə)


10. Elfrida Yelinek, Avstriya yazıçısı və dramaturqu (2004-cü il; cəmiyyətin mənfi meyilləri və hakimiyyətin sosial şablonlarını ifşa edən roman və dramlarının musiqi polifonikliyinə görə)


11. Doris Lessinq, ingilis yazıçısı (2007-ci il; epik əsərlərində qadın baxışıyla təsvir olunan ehtiras, şübhə və gələcəyi görmə xüsusiyyətlərinə görə)


12. Herta Müller, Rumıniyada alman əsilli yazıçı (2009-cu il; şeirin gücündən və nəsrin imkanlarından istifadə edərək yoxsulların dünyasını təsvir edə bildiyinə görə)


13. Elis Manro, Kanada yazıçısı (2013-cü il; müasir qısa hekayə janrındakı ustalığına görə)


14. Svetlana Aleksiyeviç, Ukrayna əsilli Belarus yazıçısı (2015-ci il; polifonik yazılarına, eyni zamanda dövrümüzün iztirab və mərdlik abidəsini yaratdığına görə)


15. Olqa Tokarçuk, Polşa yazıçısı (2018-ci il; sərhədlərin kəsişməsini həyat tərzi olaraq təqdim edən təxəyyülünə görə)


16. Anni Erno, Fransa yazıçısı (2022-ci il; şəxsi yaddaşın köklərini, yadlaşmalarını və kollektiv məhdudiyyətlərini aşkara çıxarmaqda göstərdiyi cəsarət və klinik kəskinliyinə görə)

Oxunub: 120
  • Sosial şəbəkədə paylaş
XƏBƏRDAR